องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 25 เม.ย. 2566 ]146
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ e-PlanNACC [ 24 เม.ย. 2566 ]101
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 24 เม.ย. 2566 ]140
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ (พ.ศ. 2566-2570) [ 5 ต.ค. 2565 ]127
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน อบต.ช่องสามหมอ [ 18 เม.ย. 2565 ]218
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 อบต.ช่องสามหมอ [ 28 ธ.ค. 2564 ]205
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]167
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 20 ต.ค. 2564 ]173
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน อบต.ช่องสามหมอ [ 5 พ.ค. 2564 ]218
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 อบต.ช่องสามหมอ [ 5 พ.ค. 2564 ]217
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 อบต.ช่องสามหมอ [ 1 ต.ค. 2563 ]221
12 ประกาศแผนป้องกันการทุจริต 3 ปี พ.ศ.2561-2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]220
13 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 2 มิ.ย. 2563 ]214