องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]40
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]45
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 ก.ย. 2564 ]165
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 ส.ค. 2564 ]153
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]257
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 15 ก.ย. 2560 ]248
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 18 ก.ย. 2558 ]261
8 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2557 [ 13 ต.ค. 2557 ]241
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2558‏ [ 1 ต.ค. 2557 ]265
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 8 ก.พ. 2555 ]299
11 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 5 ต.ค. 2554 ]266
12 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 5 ต.ค. 2554 ]261
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 12 ต.ค. 2553 ]243