องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจตจำนงการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]218
2 การมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต. และประชาชน ตำบลช่องสามหมอ ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น [ 3 พ.ค. 2564 ]208
3 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]224
4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการบริหารงานอย่างสุจริต [ 3 มี.ค. 2564 ]213
5 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]223