องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]43
2 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร [ 6 ม.ค. 2566 ]78
3 ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]58
4 การพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]61
5 หลักเกณฑ์การประกาศให้คุณให้โทษทางวินัย [ 6 ม.ค. 2566 ]60
6 หลักเกณฑ์หรือมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 6 ม.ค. 2566 ]59
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]178
8 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ประจำปี 2564 อบต.ช่องสามหมอ [ 3 พ.ค. 2564 ]237