องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 ประจำปี 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]30
2 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]29
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 [ 22 ก.พ. 2566 ]48
4 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]30
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.ช่องสามหมอ [ 18 เม.ย. 2565 ]176
6 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]157
7 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 [ 4 ก.พ. 2565 ]191
8 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 [ 4 ก.พ. 2565 ]187
9 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 [ 5 ต.ค. 2564 ]246
10 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 [ 9 เม.ย. 2564 ]243
11 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]259
12 ี่รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]248
13 รายงานงบการเงินประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]230
14 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 [ 15 ต.ค. 2563 ]257
15 รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]285
16 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 [ 13 ก.ค. 2563 ]252
17 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]247
18 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 16 เม.ย. 2563 ]246
19 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นปีสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 27 ม.ค. 2563 ]249
20 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 14 ม.ค. 2563 ]243
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7