องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]90
2 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]63
3 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ช่องสามหมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]58
4 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]65
5 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]71
6 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ช่องสามหมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]50
7 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]66
8 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ช่องสามหมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1-2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]169
9 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]180
10 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ช่องสามหมอ ครั้งแรก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]171
11 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 [ 4 ธ.ค. 2564 ]165
12 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงคหาคม 2564 [ 21 ส.ค. 2564 ]183
13 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงคหาคม 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]176
14 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2564 วันที่ 23 เม.ย. 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]240
15 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่1/2564) วันที่ 4 ก.พ.64 [ 4 ก.พ. 2564 ]235
16 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 [ 25 ธ.ค. 2563 ]244
17 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 2-2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 พ.ย.2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]231
18 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 เมื่้อวันที่ 21 ส.ค. 63 [ 21 ส.ค. 2563 ]288
19 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่้อวันที่ 10 ส.ค. 63 [ 10 ส.ค. 2563 ]240
20 รายงานการประชุมสภา [ 4 ส.ค. 2563 ]247
 
หน้า 1|2