องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
กองช่าง

นายไพโรจน์  ขำประไพ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 061-223-8719

นายภัทรพงศ์  จอกทอง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เบอร์โทืร 088-583-8066


นางสาวจริยา เกมชัยภูมิ
นายศุภโชค หงษ์วิหก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร 096-572-2609
เบอร์โทร 083-402-0194