องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา ประจำปี 2565


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา ประจำปี 2565โดยในกิจกรรมโครงการมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ สภาพดินเสื่อมโทรม ปัญหาเรื่องโรคแมลง ปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติ รวมถึงเรืองของราคาข้าวตกต่ำ 

       

2023-11-27
2023-09-22
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-24
2023-08-09
2023-07-04
2023-07-04
2023-05-10
2023-03-22