องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ