องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


QR Code แผ่นประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตในองค์กร

    รายละเอียดข่าว

QR Code แผ่นประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตในองค์กร    เอกสารประกอบ QR Code แผ่นประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตในองค์กร
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ