องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


เอกสารประชาสัมพันธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกประเภท ของ อบต.ช่องสามหมอ

    รายละเอียดข่าว

เอกสารประชาสัมพันธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกประเภท ของ อบต.ช่องสามหมอ    เอกสารประกอบ เอกสารประชาสัมพันธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกประเภท ของ อบต.ช่องสามหมอ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ