องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯประจำปี 2557และออกรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ของงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559


องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ได้ดำเนินการออกพื้นที่ ตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๕๗ และออกรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ( ม.๑ -ม๘)