องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช


องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ   ดำเนินการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๗ พรรษา  ๕  ธันวามหาราช   ในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗    ณ  สนามโรงเรียนบ้านหนองแดงฯ เวลา ๑๙.๐๐ น.