องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้จัดทำโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557 ร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานประเพณี ณ สระน้ำโรงเรียนบ้านหนองแดงฯ