องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีแม่บ้าน และผู้สูงอายุ ม.1 และ ม.8 จำนวน 50คน (30 ก.ย.2557)


       ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ส่วนสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีแม่บ้าน และผู้สูงอายุ  ม.๑ และ ม.๘  จำนวน ๕๐ คน   เพื่อฝึกอบรม การทำพวงกุญแจจากเศษผ้าการทำสบู่หอมไยไหม และการน้ำหมักจากตระไคร้หอม ไล่ยุงและมดแมลง...