องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการส่งเสรืมกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุ ประจำปี 2557(22-23 ก.ย. 57)


วันที่ 22 กันยายน 2557 นายเสกสรรค์  จอสูงเนิน  นายกอบต.ช่องสามหมอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุ (ม.1,ม.8) ประจำปี 2557
และวันที่ 23 กันยายน  2557อบต.ช่องสามหมอ ส่วนสวัสดิการสังคม นำโดย รองนายกอบต.
ประธานสภาฯ.ปลัดอบต..พนักงานเจ้าหน้าที่อบต. พร้อมด้วยพัฒนากรอำเภอคอนสวรรค์ นำกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลช่องสามหมอ เดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มสตรีถักทอผ้า ศาลาทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น