องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
 


กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2


วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา นำโดย นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลช่องสามหมอ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสามหมอ นำโดย พ.จ.อ.องอาจ สุโข ผอ.รพสต.ช่องสามหมอ อสม. คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแดงครุราษฎษ์บำเพ็ญ นำโดย นางวรรวิลาศ ขวาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวบ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 ร่วมกันเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2

2022-05-27
2022-05-27
2022-05-25
2022-05-20
2022-05-12
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-20
2022-03-21
2021-12-30