องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นำโดยท่านนายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดถิรดา กำเนิดบุญ พนักงานส่วนตำบลช่องสามหมอ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ และเพื่อแสดงความกตัญญกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ***ด้วยความปราถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ***

2022-05-27
2022-05-27
2022-05-25
2022-05-20
2022-05-12
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-20
2022-03-21
2021-12-30