องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา ประจำปี 2565


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา ประจำปี 2565โดยในกิจกรรมโครงการมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ สภาพดินเสื่อมโทรม ปัญหาเรื่องโรคแมลง ปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติ รวมถึงเรืองของราคาข้าวตกต่ำ 

       

2022-05-27
2022-05-27
2022-05-25
2022-05-20
2022-05-12
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-20
2022-03-21
2021-12-30