องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
 


อบต.ช่องสมหมอ ประกาศราคาเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อตราการจัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565


อบต.ช่องสมหมอ ประกาศราคาเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง  อตราการจัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565

2023-09-22
2023-08-28
2023-08-24
2023-08-09
2023-07-04
2023-07-04
2023-05-10
2023-03-22
2023-01-25
2023-01-25