องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564 เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น


#ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส #วันเลือกตั้ง (X) สมาชิกสภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น #วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. เข้าคูหา รับบัตร 2 ใบ 1. บัตรสมาชิกสภาท้องถิ่น (ส.อบต.) กากบาท ( X ) ได้หนึ่งหมายเลข 2. บัตรผู้บริหารท้องถิ่น (นายกฯ) กากบาท ( X ) ได้หนึ่งหมายเลข #วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เป็นวันรับสมัครเลือกตั้ง #วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2564 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง) #วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง) #สอบถายรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
2021-11-10
2021-10-27
2021-09-13
2021-09-10
2021-09-08
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-06
2021-08-30
2021-08-30