องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาพนักงานครูส่วนตำบลและบุคลากรทางการศึกษา"การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ ประจำปี พ.ศ. 2564


วันที่ 10 กันยายน 2564 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาพนักงานครูส่วนตำบลและบุคลากรทางการศึกษา"การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยในกิจกรรมโครงการมีการให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการจัดระบบประกันคุณภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย

2022-05-27
2022-05-27
2022-05-25
2022-05-20
2022-05-12
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-20
2022-03-21
2021-12-30