องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ ประจำปี พ.ศ. 2564


วันที่ 13 กันยายน 2564 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยในกิจกรรมโครงการมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ การสาธิตวิธีการปั้มหัวใจที่ถูกต้อง

2021-09-13
2021-09-10
2021-09-08
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-06
2021-08-30
2021-08-30
2021-08-27
2021-08-27