องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


โครงการเยาวชนสัมพันธ์ ป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันที่ 6 กันยายน 2564 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเยาวชนสัมพันธ์ ป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยในกิจกรรมโครงการมีการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และมีการตรวจหาสารเสพติดในคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกคน เพื่อสร้างความโปร่งใส และสร้างความมั่นในให้กับประชาชนในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังในพื้นที่

2021-09-13
2021-09-10
2021-09-08
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-06
2021-08-30
2021-08-30
2021-08-27
2021-08-27