องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พร้อมคณะ พนักงาน อบต.ช่องสามหมอ ออกสร้างบ้านและต่อเติมบ้านให้กับประชาชน โครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู


วันที่ 6 กันยายน 2564 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พร้อมคณะ พนักงาน อบต.ช่องสามหมอ ออกสร้างบ้านและต่อเติมบ้านให้กับประชาชน โครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายคือ นายสม ครองตน บ้านเลขที่ 47 หมู่ 7 เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย

2021-09-13
2021-09-10
2021-09-08
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-06
2021-08-30
2021-08-30
2021-08-27
2021-08-27