องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


โครงการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปี พ.ศ. 2564 วันนี้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านภูทอง


วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้มอบหมายให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปี พ.ศ. 2564 วันนี้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านภูทอง เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงการคัดแยกขยะต้นทาง เพื่่อลดมลพิษในชุมชน

2021-09-13
2021-09-10
2021-09-08
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-06
2021-08-30
2021-08-30
2021-08-27
2021-08-27