องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


มอบข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ให้กับประชาชน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 ที่ปิดหมู่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้ร่วมกันแจกจ่ายข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ให้กับประชาชน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 ที่ปิดหมู่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

2021-09-13
2021-09-10
2021-09-08
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-06
2021-08-30
2021-08-30
2021-08-27
2021-08-27