องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนผู้ที่กักตัวซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พร้อมคณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่นำโดย นายประยูร เกมชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 ได้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง มากักตัวที่ศูนย์กักตัวชั่วคราวสังเกตุอาการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสามหมอ โดยมีคณะคุณหมอ พยาบาล เป็นตัวแทนรับมอง

#ขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะผู้นำท้องที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไปที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของยังชีพ แก่ประชาชนผู้ที่กักตัวอยู่ที่ศูนย์กักตัวชั่วคราว รพ.สต.ช่องสามหมอ ขอกราบของพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

2021-09-13
2021-09-10
2021-09-08
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-06
2021-08-30
2021-08-30
2021-08-27
2021-08-27