องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอบริการจัดรถรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ประชาชนในเขตพื้นที่ไปฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลคอนสวรรค์


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้จัดให้มีรถบริการรับส่งผู้สูงอายุ และรถรับส่งประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลช่องสามหมอ เดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่โรงพยาบาลคอนสวรรค์ โดยกลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นจำนวนมาก

#ด้วยความปราถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

2021-09-13
2021-09-10
2021-09-08
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-06
2021-08-30
2021-08-30
2021-08-27
2021-08-27