องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายสี นราพงษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปรัชญาศาสนาและประเพณี (หมอพราหมณ์ ตำบลช่องสามหมอ)


ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายสี นราพงษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปรัชญาศาสนาและประเพณี (หมอพราหมณ์ ตำบลช่องสามหมอ) มีความรู้ความสามารถด้านปรัชญาศาสนา พิธีกรรมทางศาสนา ให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา แก่ประชาชนตำบลช่องสามหมอ
2020-07-09
2020-07-09
2020-06-09
2020-05-29
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-19