องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายสี นราพงษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปรัชญาศาสนาและประเพณี (หมอพราหมณ์ ตำบลช่องสามหมอ)


ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายสี นราพงษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปรัชญาศาสนาและประเพณี (หมอพราหมณ์ ตำบลช่องสามหมอ) มีความรู้ความสามารถด้านปรัชญาศาสนา พิธีกรรมทางศาสนา ให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา แก่ประชาชนตำบลช่องสามหมอ
2020-11-13
2020-10-31
2020-10-28
2020-10-23
2020-10-22
2020-10-21
2020-10-13
2020-09-23
2020-09-18
2020-09-15