องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมออกบริการฉีดวัคซีน (สุนัข แมว) เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6


วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้มอบหมายให้สำนักปลัด นำโดย นางฐิติตา หิรัญคำ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมออกบริการฉีดวัคซีน (สุนัข แมว) เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ***ด้วยความปราถนาดีจาก อบต. ช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ ***
2020-06-09
2020-05-29
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-19
2020-05-08
2020-05-07