องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


บริการฉีดวัคซีน (สุนัข แมว) เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 และบ้านชนแดน หมู่ที่ 5


วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้มอบหมายให้สำนักปลัด นำโดย นางฐิติตา หิรัญคำ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ อสม. ร่วมออกบริการฉีดวัคซีน (สุนัข แมว) เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 และบ้านชนแดน หมู่ที่ 5 ***ด้วยความปราถนาดีจาก อบต. ช่องสามหมอ ***
2020-06-09
2020-05-29
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-19
2020-05-08
2020-05-07