องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


ประมวลภาพข่าวกิจกรรมปฏิบัติการเก็บเกี่ยวข้าว(ลงแขกเกี่ยวข้าว)


#20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้รับเกียรติจากท่านชาตรี คงศรี ปลัดอาวุโสอำเภอคอนสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา ประจำปี 2559 การเก็บเกี่ยวข้าว (ลงแขกเกี่ยวข้าว) ณ แปลงนาสาธิต นายสำรวจ งามปัญญา บ้านหนองแดง ม.1 และ ท่านศักดิ์ชาย บุญโนนแต้ ท้องถิ่นอำเภอคอนสวรรค์ เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมและร่วมลงแขกเกี่ยว ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ คณะผู้บริหารอบต.ช่องสามหมอ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน, ส.อบต. , พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ช่องสามหมอ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ในวันนี้ด้วย
#ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
#ส่วนสวัสดิการสังคม อบต.ช่องสามหมอ
2020-07-09
2020-07-09
2020-06-09
2020-05-29
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-19