สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 [ 11 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]
....................................................................................