องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศุนย์ สป.สช
การติดตามและประเมินผลแผน
แผนพัฒนาสี่ปี
คู่มือสำหรับประชาชน

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลหม่ำชัยภูมิ และของดีคอนสวรรค์ ประจำปี 2560
       รายละเอียดงานหม่ำ 2560
 
  ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลหม่ำชัยภูมิ และของดีคอนสวรรค...
  ประมวลภาพข่าวกิจกรรมปฏิบัติการเก็บเกี่ยวข้าว(ลงแขก...
  ประมวลภาพกิจกรรมโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ...
  ภาพข่าวกิจกรรมออกพื้นที่ตามโครงการบ้านปลอดภัยไร้ไฟ...
  โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...
  โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯประจำปี 2557และอ...
  โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557
  โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีแม่บ้าน และผู้สูงอายุ ม.1...
  ศพด.ช่องสามหมอได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กคุ...
  โครงการส่งเสรืมกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุ ประจำ...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
ต้นไม้ของพ่อ
.ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD) .
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.