องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศุนย์ สป.สช
การติดตามและประเมินผลแผน
คู่มือสำหรับประชาชน

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 7 คน
เมื่อวาน 3 คน
อาทิตย์นี้ 7 คน
เดือนนี้ 188 คน
ปีนี้ 36476 คน
ทั้งหมด 42226 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (23.08.2016)  ประมวลภาพข่าวกิจกรรมปฏิบัติการเก็บเกี่ยวข้าว(ลงแขกเกี่ยวข้าว)
       #20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้รับเกียรติจากท่านชาตรี คงศรี ปลัดอาวุโสอำเภอคอนสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมส่งเส...
 
  ประมวลภาพข่าวกิจกรรมปฏิบัติการเก็บเกี่ยวข้าว(ลงแขก...
  ประมวลภาพกิจกรรมโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ...
  ภาพข่าวกิจกรรมออกพื้นที่ตามโครงการบ้านปลอดภัยไร้ไฟ...
  โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...
  โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯประจำปี 2557และอ...
  โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557
  โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีแม่บ้าน และผู้สูงอายุ ม.1...
  ศพด.ช่องสามหมอได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กคุ...
  โครงการส่งเสรืมกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุ ประจำ...
  โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ แก่ผู้ป...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
ต้นไม้ของพ่อ
.ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD) .
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.